Før turneringsstart

Ved bruk merkes bildene: «Foto: Anniken Vestby, http://sjakknm2016.no»

Ved bruk merkes bildene: «Foto: Ingun A. Mæhlum (for Senter for IKT)»

Ved bruk merkes bildene: «Foto: Anniken Vestby, http://sjakknm2016.no»

Ved bruk merkes bildene: «Foto: Odd-Steinar Ellingsen»