NM, rating og hvordan klassene seedes

Roms og KalleTrond Romsdal har hovedansvaret for hovedturneringa & hoveddommer er Karl Rist
Foto: Arkivfoto ved Sven Wisløff Nilssen

Turneringssjefen får en del spørsmål om hvilken rating NM vil bruke til seedingen?

Ansvarlig for hovedturneringen Trond Romsdal svarer:

I Eliteklassen bruker vi FIDE-Elo og i alle andre klasser bruker vi norsk rating. Sveitser (dutch) brukes i alle klasser, det betyr at hver poeng-gruppe gjennom hele turneringen deles i to etter rankingen. Så settes øverste seedede gruppe og den neste seedede gruppe opp mot hverandre. Så toer mot toer, treer mot treer osv. I første runde i Elite blir rundeoppsettet seende slik ut med hvit først: 12 – 1, 2 – 13, 14 – 3 til vi får: 22 – 11.

I senere runder er det samme prinsipp, men det er noen generelle og noen absolutte krav (f.eks. kan man ikke møte en spiller for andre gang). Det er regler i forhold til farger. Hvis to spillere møtes og den ene har SHSH, og den andre har hatt HSHS, skal først nevne ha svart fordi han har fargepreferanse til svart og motstanderen har fargepreferanse til hvit. Har en spiller SSHH, og motstanderen SHSH har begge en fargepreferanse S – men førstnevnte har en sterkere fargepreferanse til S, og er den som skal ha S.

I NSF monrad er det slik at odde- eller partallsrunder har noe å si for hvilken farge man får. I sveitseren (dutch) skal den spilleren som er øverst ranked få sin farge om preferansen er lik. Hvis spiller nr. 7 og 19 møtes og begge har SHSH, ja da skal startnummer 7 ha S da begge har preferanse for S, men nr 7 har høyest ranking. I dutch sveitser får øverst rankede spiller startnummer 1 osv. Det er en rekke andre regler for alternering mellom gruppene (kalles gjerne S1 og S2), men dette er de viktigste reglene.

 

Det er kjent at sveitser er et bedre system enn det mye brukte monradsystemet for store turneringer, men det er en del mer komplisert å parre spillerne i dette systemet.