Siste bulletin

Det siste nummeret av bulletinen (nummer 9) har latt vente litt på seg. Mange i arrangementkommiteen har tatt seg en god pust i bakken etter at arrangementet var ferdig – så også redaksjonen for bulletinen. Nå er imidlertid nummeret ferdig…