Siste bulletin

Det siste nummeret av bulletinen (nummer 9) har latt vente litt på seg. Mange i arrangementkommiteen har tatt seg en god pust i bakken etter at arrangementet var ferdig – så også redaksjonen for bulletinen. Nå er imidlertid nummeret ferdig satt opp, og nå venter vi bare på tilgang til trykkefasiliteter før vi får sendt ut til de som har kjøpt abonnement. Så frykt ei, siste nummeret kommer til en postkasse nær deg snart!