Innbydelse

Velkommen!

Tromsø Sjakklubb og Tromsø Sjakklubbs Ungdom ønsker alle hjertelig velkommen til Landsturneringen 2016. Turneringen spilles i Tromstunhallen, Tromsø 09. – 16. jul 2016

Påmeldingsfrist: Vi lukker online-påmeldingen 2016.07.01 23:59:00.

Gruppeinndeling:Klasse Elite, Klasse Mester, Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3, Klasse 4, Klasse 5, Gruppe Senior A, Gruppe Senior B, Gruppe Junior A, Gruppe Junior B, Gruppe Kadett A, Gruppe Kadett B, Gruppe Lilleputt, Gruppe Miniputt

Turneringsform: Individuell turnering

Spillesystem: 9 runder Sveitser (dutch) i alle klasser.

Betenkningstid: 90 min på 40 trekk, 30 min til å avslutte partiet , + 30 sek tillegg pr trekk.

NM-klassene:

Ratingbestemte klasser

 • Eliteklassen rating minst 2350, påmelding senest 31.mai!
 • Mesterklassen rating 2000 – 2349
 • Klasse 1 rating 1750 – 1999
 • Klasse 2 rating 1500 – 1749
 • Klasse 3 rating 1250 – 1499
 • Klasse 4 rating 1000 – 1249
 • Klasse 5 rating inntil 1000

Aldersbestemte klasser

 • Senior A født 1956 og tidligere
 • Senior B født 1956 og tidligere, rating under 1500
 • Junior A født 1996 og senere
 • Junior B født 1996 og senere, rating under 1500
 • Kadett A født 2000-2002
 • Kadett B født 2000-2002, rating under 1250
 • Lilleputt født 2003-2004
 • Miniputt født 2005 og senere

Startkontingent

Startkontingent betales til Tromsø sjakklubbs ungdom, konto:  4750 18 70397

NB! Husk å merke alle innbetalinger med Nm 2016, navn & klubb !

Startkontingent for de ulike klassene er:

 • Klasse miniputt, lilleputt og kadett, kr 450
 • Klasse junior, kr 450
 • Alle andre klasser, kr 900
 • Eliteklassen, Gratis

NB: Etter 1. juni 2016 øker all startkontingent med kr 100. Spillere som melder avbud inntil 15. juni får refundert betalt startkontingent. Etter 15. juni refunderes halve startkontingenten. Spillere som uteblir uten forhåndsmelding får ingen refusjon.

Premiene i eliteklassen

1. premie kr 20.000
2. premie kr 12.000
3. premie kr  9.000
4. premie kr 6.000
5. premie kr 3.000
6. premie kr 2.000
7. premie kr 1.000

Pengepremier deles ved poenglikhet.

Sum premiefond i  eliteklassen kr 53.000