Kontakt

Henvendelser angående registrering gjøres på epost til
 Trond Romsdal : trond.romsdal@gmail.com

 

Arrangementskomiteen består av følgende medlemmer:

Leder: Jan Sigmund Berglund (telefon: 992 79 489)
Nestleder og kantineansvarligLena Halvorsen (telefon: 978 46 905)
Ansvar for WEB-TV, økonomi: Ole Kristian Valvåg

Ansvar for liveseendinger: Geir Magnus
Ansvar for hovedturnering: Trond Romsdal
Hoveddommer: Karl Johan Rist
Ansvar for materiell og premier: Trond Vestjord 
Ansvar for teknikk web, redaktør bulletin: Audun Pedersen
Ansvar for teknikk/bilder web, redaktør facebook, bilder bulletin:  Anniken Vestby
Ansvar for nyheter til web/aviser, sjefsblogger, partiredaktør bulletin: Sven Wisløff Nilssen

Dersom du har spørsmål kan du kontakte den enkelte i komiteen pr mail ved å trykke på navnet deres, eller du kan ringe de telefonnumrene som er oppgitt.