Første bulletin kan lastes gratis ned!

Bulletin nr.1 (2)Vi har gleden av å utgi første bulletin til gratis nedlasting – deretter må den kjøpes
Tegning av Rolf Klaudiussen
Innhold i første nummer er:
– Intervju med Kjetil A. Lie
– Partianalyser
– Landsturneringa sett fra slagmarken
– Sjakkhistorie
– Dagens intervju: Isak Sjøberg
– Quiz
– Sjakkfantomets hjørne
– Bilder ved Anniken Vestby
PS: Vi har bevisst utstyrt filene med et vannmerke slik at de kan skilles fra originalene.